Polítiques i declaracions de pràctiques de serveis

Documentació sobre els nostres serveis

Declaració de polítiques i pràctiques dels serveis de signatura electrònica avançada i certificació de comunicacions electròniques certificades

eIDAS · Política i declaració de pràctiques de prestació de servei de lliurament electrònica certificada

Política de seguretat

Política de privadesa

Políticas y prácticas para prestar Servicios de confianza de Lleida.net Dominicana

Política de privacidad Lleida.net Dominicana

Acreditación del Software de Firma Digital de la empresa Lleidanet Perú, S.A.C.

Acreditación del Prestador de Servicio de Valor Añadido: Sistema de Intermediación Digital (Tools) de la empresa Lleidanet Perú, S.A.C.

Acreditación del Prestador de Servicio de Valor Añadido: Sistema de Intermediación Digital (Click and Sign) de la empresa Lleidanet Perú, S.A.C.

Acreditación del Prestador de Servicio de Valor Añadido: Sistema de Intermediación Digital (EKYC) de la empresa Lleidanet Perú, S.A.C.

Política de privacidad Lleida.net Perú

Declaración de prácticas del Servicio de Valor Añadido

Política del Servicio de Valor Añadido eKYC

Política del Servicio de Valor Añadido Tools

Política del Servicio de Valor Añadido Click and Sign

United Arab Emirates Addendum to the policy and practiques statement for Advanced Electronic Signature and Registered Electronic Communication attestation certification services

Privacy Policy South Africa

South Africa Addendum to the Policy and Practices Statement for Electronic Signature, Registered Communications and Authentication Services

Pan-African Postal Union Addendum to the policy and practices statement for advanced electronic signature, registered electronic communications and attestation certification services and digital postal services